Informační a turistický portál města

Kultura

Uherský Brod plní funkci hospodářského, společenského a kulturního centra oblasti Uherskobrodska. Reprezentanty současného kulturního života ve městě jsou Muzeum Jana Amose Komenského, které kromě stálých expozic nabízí i řadu krátkodobých výstav, přednášky, vystoupení a další, a Dům kultury, kde se odehrávají nejdůležitější kulturní a společenské události. Dům kultury je také provozovatelem Hvězdárny, organizující odborné přednášky, večerní pozorování oblohy a další akce, Digitálního planetária, nabízejícího astronomické programy, barokní Galerie Panský dům, kde probíhají výstavy českých a slovenských výtvarných umělců, Knihovny Františka Kožíka a Kina Máj. Bohatství folklorních tradic města udržují soubory, jako např. Olšava, Oldšava, Holůbek a Rozmarýn, které muzikou, tancem a pestrostí kroje ozdobí nejednu kulturní událost.

Mezi významné akce, které můžete v průběhu roku ve městě navštívit, patří:

Fašanková obchůzka městem s pochováváním basy – veselý průvod barevných masek, umocněný krásným pásmem písní a tanců místních folklorních souborů je vždy velkolepým zážitkem.

Bílokarpatské slavnosti – měsíc červen patří v Uherském Brodě Bílokarpatským slavnostem, které přinášejí pestrou nabídku společenských, kulturních i sportovních akcí pro všechny generace.

Uherskobrodsko v písni a tanci Den evropského dědictví – tradiční akce pořádaná v rámci Dnů evropského dědictví, kdy jsou pro veřejnost otevřeny pamětihodnosti a objekty města, dokonce i ty, které nejsou běžně přístupné. V tento den probíhá v zahradě Panského domu akce Uherskobrodsko v písni a tanci za účasti folklorních souborů z Uherskobrodska. Její součástí je tradiční jarmark.

BRODexpo – veletrh BRODexpo zatím nemá dlouholetou tradici, ale i tak se může pyšnit velkou oblibou a návštěvností. Po dva dny se návštěvníci mají možnost seznámit s místními firmami, jejich činností a nabídkou produktů a užít si bohatý doprovodný program.

Růžencová pouť – událostí, která každoročně přiláká spousty návštěvníků, je Růžencová pouť, církevní slavnost konaná v dominikánském kostele, ozdobená kroji brodských poutníků. Ve městě také probíhá velký jarmark, nechybí zde ani pouťové atrakce a krajové speciality.

Kateřinský jarmark – tradiční jarmark lidových řemesel s vánoční tématikou doprovázený vystoupeními folklorních souborů.