Informační a turistický portál města

Sbírka klíčů

23.11.2017

V úterý 21. listopadu město uspořádalo dvě akce k připomenutí událostí 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii. 

Dopoledne se v Domě kultury sešli studenti uherskobrodských středních škol. Povyprávět a zavzpomínat na to, jak se události 17. listopadu 1989 dále promítly do dění v našem městě přijel Stanislav Zajíček, jeden z hlavních „tahounů" a neoficiální „mluvčí" listopadových událostí 1989. Pracoval v té době v Muzeu J. A. Komenského, po volbách v roce 1990 byl poslancem České národní rady. Posléze vyučoval český jazyk a latinu na Gymnáziu J. A. Komenského a v současné době je pedagogem na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha.

V podvečer se u Muzea J. A. Komenského uskutečnila vzpomínková pietní akce, jejíž součástí bylo odhalení dočasné pamětní desky. Podnět na přípravu a umístění pamětní desky vzešel z Rady města. Pamětní deska obsahuje výrazné zvolání „Ne komunismu" a odkazuje na odvážného mluvčího Stanislava Zajíčka.

Místostarosta Jan Hrdý poté vyhlásil sbírku klíčů (symbolu Sametové revoluce), z nichž bude zhotoven památník Sametové revoluce. Sesbírané klíče budou výtvarně zpracovány do uměleckého díla. Na něm bude poté pamětní deska umístěna trvale. Dílo by mělo být dokončeno a předáno veřejnosti nejpozději do konce měsíce srpna 2018.
Sbírka klíčů probíhá do 15. ledna 2018, sběrné boxy jsou umístěny v Městském informačním centru (Dům kultury), v ZŠ Mariánské náměstí, ZŠ Pod Vinohrady, ZŠ Na Výsluní, Gymnáziu J. A. Komenského, Střední škole – Centru odborné přípravy technické (Vlčnovská), Střední průmyslové škole a Obchodní akademii (Nivnická), na Středním odborném učilišti (Svatopluka Čecha) a v Základní umělecké škole.