Informační a turistický portál města

Moravský folklor žije, legendy předávají lásku k lidovému umění potomkům

8.11.2017

Na pódiu Domu kultury v Uherském Brodě se v sobotu 21. října postupně představili Sušilovi, Zubrovi, Hrbáčovi, Gabrielovi a Ilíkovi. Hostem pořadu byla Zuzana Pavlusková, dcera Jarmily Šulákové.

Pořad už tradičně zahájila CM Olšava, se kterou jsou spjaty dva muzikantské rody: rod Málků a Sušilů. Málkovi se zúčastnit nemohli kvůli časové zaneprázdněnosti dcer Jitky a Táni, zakladatel rodu Luboš však byl v publiku.

Historie rodu Sušilů sahá až do národního obrození k Františku Sušilovi (známému sběrateli moravských lidových písní, překladateli, mysliteli a básníkovi). Horymíra Sušila zvaného Ledňa, který účinkoval v prvních ročnících pořadu, má řada Broďanů ještě v paměti. V pořadu vystoupil jeho syn Hynek Sušil (cimbál, zpěv, píšťaly) a dcera Lenka Švehlíková (zpěv) a společně zazpívali tatínkovu oblíbenou písničku BARUŠENKY OVCE.

Vlastně i další muzikantské rody už Olšava má. Anička, dcerka primáše Tomáše Zubra, si připravila písničku SADILA ANIČKA, syn Tomáš spolu se syny kontráše Jožky Chýly Radkem a Honzou taneční písně z Korytné a Magdalena Beníčková, dcera klarinetisty Karla Beníčka duet s Lenkou Švehlíkovou.

Dále se představil rozvětvený horňácký pěvecký rod Hrbáčů. Na pódiu společně zpívaly čtyři generace. Hlava rodiny, Jaroš Hrbáče st., čerstvý osmdesátník, kterému to pořád skvěle zpívá (DORÚBALI TESÁRÚ), představil rodinný spletenec: „Primáš Martin Hrbáč a já jsme první bratranci. Martin Hrbáč, který tu je, je můj vnuk od syna Jaroša. Další vnuk je Jakub Hrbáč (BÁNOVSKÉ). Z rodiny mojí sestry jsou tu vnuk a pravnuk Janek a Janíček (SEDLÁCKÉ) Pavlíkovi a pak je tu ještě dcera Marcela Červenková (KUKAUA KUKAČKA)." Rodinný klan nakonec společně zahrál a zazpíval písničku UDERIUA JEDNA.

Ve třetím bloku nastoupila CM Stanislava Gabriela mladšího. Sólově se představila Tereza Habartová, dcera etnografky a tanečnice Kunovjanu Romany Habartové (A KDYBYCH JÁ VĚDĚLA) a samozřejmě Stanislav Gabriel starší (CO SEM SA NASTÁL), dlouholetý sólista Hradišťanu a posléze hlava vlastní cimbálovky, kterou nyní primášuje jeho stejnojmenný syn a za basou stojí druhý syn Tomáš.

Dalším účinkujícím kulturním úkazem byl sedmnáctičlenný klan v čele s Fanošem Ilíkem (ZDE). Nejprve zahrál ve složení zvaném Holmesovka, což je čistě rodinná kapela skládající se ze třech Fanošových synů a třech synovců od jeho sestry Jarmily. Hrají jen příležitostně při domácích oslavách. Jako sólista si s nimi zazpíval Robin Ilík (KDYŽ SEM BYL MALUČKÝ) a Šárka Stašová (U DUNAJA). Posléze se pár muzikantů „vyměnilo" a na pódiu rázem stanuli Mladí Burčáci (ZDE) a nakonec Burčáci primášovaní Fanošem (ZDE).

Host večera - Zuzana Pavlusková - dcera letos zesnulé valašské královny lidové písničky Jarmily Šulákové (která účinkovala na prvních Legendách) si postupně zazpívala za doprovodu Burčáků (MY ZME VALAŠI), Olšavy (KDYBY BYLA MORAVA) a při zpěvu maminčiny oblíbené písně OVEČKY ji na cimbál doprovodil Hynek Sušil.

Na závěr si všichni účinkující společně zanotovali písničku MUZIKANTI, CO DĚLÁTE a moderátor a zakladatel pořadu Jaroslav Mikulík prozradil, že další legendy budou mít opět téma muzikantské rody, protože Slovácko je v tomto směru zřejmě nevyčerpatelné.