Informační a turistický portál města

Město Uherský Brod vydalo novou knihu

24.10.2022

Dvousvazková  publikace zahrnuje kapitoly z dějin královského města i jemu předcházející celní pohraniční vsi a předchozí vývoj osídlení na katastru dnešního města od dob prehistorických. 

Další kapitoly pojednávají o geologické minulosti města, živé přírodě, společenském a kulturním životě města, lidové kultuře a věnují se také významným rodákům, umělcům a osobnostem nesmazatelně spojeným s Uherským Brodem. Najdete v ní také informace o uherkobrodské farnosti, spolkovém životě města nebo odrazu Uherského Brodu v literatuře, výtvarném umění a filmu.

Knihu je možné zakoupit v Městském informačním centru za cenu 750 Kč.