Informační a turistický portál města

Den turistického informačního centra

2.11.2021

V úterý 26. října se v Městském informačním centru konala mimořádná akce. Pracovnice „íčka" se zapojily do celostátní akce TÝDEN turistických informačních center ČR. Ta byla vyhlášena ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací organizací A.T.I.C. ČR na období od 25. do 31. října. Do akce se zapojilo více než 100 informačních center z celé ČR.

V uherskobrodském informačním centru na návštěvníky čekal vědomostní kvíz, úkoly pro děti, ochutnávka místních specialit a každý návštěvník si odnesl drobný dárek.

Nejmilejšími návštěvníky MIC byly ten den určitě děti z MŠ Mariánské náměstí. Při společném vyplňování vědomostního testu bylo vidět, že o našem městě, jeho památkách i historii toho vědí spoustu. Ale nějaké mezery přece jen mají. Na otázku, kdo je starostou města, se většina dětí shodla, že Jan Amos Komenský.

Z toho je jasné, že informační centrum v Uherském Brodě určitě potřebujeme a všechny vás do něj srdečně zveme.