Informační a turistický portál města

JUDO Uherský Brod

  1. mistoSvatopluka Čecha 1137, 688 01 Uherský Brod
  2. webjudo-uherskybrod.cz

Oddíl juda byl původně založen v roce 1982 po otevření sportovní haly v Havřicích, avšak v té době se přihlásilo tolik zájemců, že tělocvična nakonec nedokázala pokrýt kapacitní nároky a zdejší oddíl musel skončit, respektive přejít pod působnost Sokola Uherský Brod. Po smrti zakladatele brodského juda Ing. Miroslava Thoře dochází na přelomu tisíciletí k rozdělenní oddílu a další křídlo uherskobrodského juda tak vzniklo ve Sportovním klubu mládeže Výsluní. Nakonec došlo ke propojení obou oddílů ve společnou tréninkovou skupinu, která se dělí na baby judo, začátečníky, přípravku, pokročilé judisty, závodní judisty a veterány. Oddíl se zaměřuje především na sportovní judo jako olympijský sport, je součástí Českého svazu juda a ve Zlínském kraji patří mezi nejúspěšnější závodní oddíly. Mimo soutěží a turnajů se brodští judisté účastní i sportovních soustředění, kempů, judo táborů  a dalších společenských akcí.