Informační a turistický portál města

Ptačí pozorovatelna

Město Uherský Brod nechalo vystavět ptačí pozorovatelnu, kterou také financovalo. V místě, kde se nová pozorovatelna nachází, jsou mokřady a kolem pozorovatelny vede Nivnická naučná stezka. Jedním z cílů výstavby této pozorovatelny bylo zatraktivnit toto místo a nabídnout návštěvníkům něco víc, než jen infopanely z NS.

Druhy ptáků, které lze pozorovat běžně:
lyska černá, potápka malá, vlaštovka obecná, jiřička obecná, čáp bílý, čáp černý, moták pochop, poštolka obecná, špaček obecný, drozd kvíčala, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, pěnice hnědokřídlá, rákosník obecný, pěnkava obecná, strnad obecný, strnad rákosní, stehlík obecný, sojka obecná, sýkora koňadra, kachna divoká, konipas bílý

Druhy, které lze pozorovat ojedinělě:
vodouš rudonohý, vodouš bahenní, vodouš kropenatý, ledňáček říční, čírka modrá, kulík říční, moudivláček lužní, moták lužní, polák velký, polák chocholačka, husa velká