Informační a turistický portál města

Vlčnov

  1. webwww.vlcnov.czwww.kskvlcnov.cz

Obec proslulá krásou krojů, vinařstvím, hudebními tradicemi, lidovou architekturou a zejména „Jízdou králů" je nazývána Perlou Slovácka. Rozkládá se uprostřed kotliny na posledních výběžcích Bílých Karpat. V katastru se nacházejí dvě významné přírodní rezervace, Vlčnovský háj a Kovářův žleb, kde jsou zachovány vzácné prvky teplomilné fauny a flóry, například lnu chlupatého. Na okraji obce stojí jednačtyřicet památkově chráněných staveb. Přízemní hliněné, zděné a hrázděné lisovny zvané „Búdy", doplněné vinařskou kapličkou, pocházejí z 18.–20. století. Je to největší památková rezervace vinohradnických staveb na území České republiky. V obci dále můžete navštívit Muzeum lidových pálenic nebo památkový objekt Rolnický dům a hospodářství ve stavení č. p. 57.