Informační a turistický portál města

Velehrad

  1. webwww.velehrad.cz

Slovácká obec a jedno z nejvýznamnějších poutních míst naší republiky je úzce spjato s cyrilometodějskou tradicí. V roce 1205 zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě, který byl zakladatelem pojmenován podle nedaleké osady Veligrad. Pětilodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje je vyzdobena řadou obrazů, korouhví a cennými dary poutníků z celého světa. Vyřezávané chórové barokní lavice a varhany z poloviny 18. století patří k uměleckým skvostům. Součástí areálu jsou podzemní katakomby a lapidárium se základy někdejší svatyně. Každoročne se zde koná známá církevní červencová pouť k oslavě svátku sv. Cyrila a Metoděje s poutní mší svatou a Koncertem lidí dobré vůle.