Informační a turistický portál města

Osvětimany

Hradisko sv. Klimenta

Hradisko sv. Klimenta je jedním z nejstarších poutních míst na našem území a nachází se ve vzdálenosti 4 km severozápadně od obce Osvětimany. Lidé si toto území v dávných dobách pojmenovali jako Klimentek, jelikož je místo spojováno s cyrilometodějskou tradicí (sv. Cyril a sv. Metoděj přenesli na toto místo ostatky papeže sv. Klimenta). Nachází se zde dřevěná kaplička, kterou postavili koryčanští občané místo původní kaple z roku 1880. Dále je zde studánka sv. Gorazda. 

Kazatelna

Pískovcové skalisko připomíná kazatelnu, r. 1972 na něm byl vztyčen kříž. Podle tradice sloužilo opravdu jako kazatelna moravskému arcibiskupovi Metodějovi a později augustiniánům z nedalekého kláštera. Skála je vysoká 8 m a z jejího vrcholu je široký výhled přes údolí Kyjovky (Stupavy) na protější hřeben Chřibů, nedalekou zříceninu hradu Cimburk a část Koryčanské přehrady. Nachází se na frekventované turistické stezce a je hojně navštěvována.