Informační a turistický portál města

Búdy ve Veletinách

Areál vinohradnických staveb / búd ve Veletinách-Staré Hoře je připomínkou místního vinařství, které tu zaniklo po epidemii révokazu na počátku dvacátého století. Vinice pak vystřídaly sady. Zdejší búdy patří k typu lisoven bez sklepů rozšířených jen na Uherskobrodsku, zejména ve Vlčnově, v Havřicích a ve Veletinách.