Informační a turistický portál města

Bojkovice

  1. webwww.bojkovice.cz

Malé město ležící východně od Uherského Brodu v blízkosti hranice se Slovenskem v podhůří Bílých Karpat. Rozkládá se v údolí řeky Olšavy u jejího soutoku s řekou Koménkou. Okolní terén je kopcovitý a poměrně hustě zalesněný. Nad městem stojí na kamenném ostrohu jeho hlavní dominanta – zámek Nový Světlov, který slouží jako společenské a kulturní centrum. Dále můžete navštívit Muzeum Bojkovska, které je umístěno v budově pošty. Přímo ve městě si ještě můžete prohlédnout kostel sv. Vavřince s barokními varhanami, Hraběcí hrobku a Tetaurky  šestiboké kaple pocházející z 2. poloviny 16. století.