Informační a turistický portál města

Nivnická stezka

  1. vzdalenostDélka trasy: 9,8 km
  2. obtiznostObtížnost: rovinatá trasa s minimálním převýšením
  3. chuzekoloPro pěší i cyklisty

Nivnická stezka vede nivou říčky Nivničky, kolem soustavy bývalých mlýnů a obnoveného mlýnského náhonu. Trasa s povídáním o nivnickém dvoře připomene dávné časy, kdy se obilí mlelo v mlýnech poháněných vodou, a kdy se hospodařilo na dvorech. Seznámíte se s říčkou Nivničkou, rostlinami a živočichy nejbližšího okolí. A možná zahlédnete i bobra.

Na Nivnické stezce se nachází také ptačí pozorovatelna.
Druhy ptáků, které lze pozorovat běžně: lyska černá, potápka malá, vlaštovka obecná, jiřička obecná, čáp bílý, čáp černý, moták pochop, poštolka obecná, špaček obecný, drozd kvíčala, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, pěnice hnědokřídlá, rákosník obecný, pěnkava obecná, strnad obecný, strnad rákosní, stehlík obecný, sojka obecná, sýkora koňadra, kachna divoká, konipas bílý

Jedná se o samostatný okruh. První polovina vede po cyklostezce, druhá polovina po nezpevněných polních cestách podél říčky. Trasa je vhodná za dobrého počasí. Cestou se můžete kochat i výhledy na město.