Informační a turistický portál města

Velké schody

  1. mistoPod Valy, 688 01 Uherský Brod

Zajímavou zastávkou při procházce městem mohou být i nově zrekonstruované velké schody, jejichž vznik pravděpodobně souvisí s výstavbou historické budovy gymnázia v roce 1898. Tvoří výrazný spojovací článek mezi historickým centrem města a nádražím. Novým prvkem zrekonstruovaných velkých schodů je seznam významných osobností města vytesaný na podstupnice 35 schodů. Na seznamu je široké spektrum 44 osobností, a to jak z časového a profesního hlediska, tak i z hlediska lidských osudů. Jsou to jména osobností, které zde žily nebo se tu narodily a skutečně zasáhly do dějin města a nad regionální rámec do české kultury, politiky, vojenství, náboženství nebo pedagogiky. Najdete zde také infokiosek, kde se dozvíte více informací o těchto významných osobnostech.

Prezentaci významných osobností si můžete prohlédnout zde.