Informační a turistický portál města

Starý židovský hřbitov

  1. mistoPod Valy, 688 01 Uherský Brod

Území bývalého starého židovského hřbitova se rozprostírá před zbytky někdejších hradeb v jižní části města. V roce 1941 byl zrušen, avšak většina zde umístěných náhrobků byla převezena na nový židovský hřbitov, který byl roku 1870 založen východně od města. Starý židovský hřbitov má dnes podobu městského parku.