Informační a turistický portál města

Obelisk Via Lucis

  1. mistoMasarykovo náměstí

Bronzový obelisk věnoval v roce 1992 Uherskému Brodu přední světový sochař českého původu žijící ve Francii a Itálii Ivan Theimer. Obelisk byl odhalen u příležitosti oslav 400. výročí narození Jana Amose Komenského za přítomnosti tehdejšího prezidenta Václava Havla.

Celý podstavec i obelisk jsou doslova přeplněny citáty, záznamy, figurální drobnokresbou a geografickými prvky. Je zde celý Orbis pictus a vše, co patří ke Komenskému.

Dominantou je velká želva podpírající sloup, jakožto symbol věčnosti. Vyjadřuje moudrost, stálost a pokoru. Dále si můžete všimnout dvou chlapců, kteří pouští papírové lodičky do světa a tím šíří poznání nejen Komenského do celého světa.