Informační a turistický portál města

Nový židovský hřbitov

  1. mistoNeradice 698, 688 01 Uherský Brod
  2. vstupneZdarma

Východně od historického jádra města se nachází nový židovský hřbitov spolu s obřadní síní. Tato jediná celistvá nemovitá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobků ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Mezi náhrobky se nachází také pomník učeného rabína Natana Naty, zavražděného při ničivém nájezdu Kuruců v roce 1683.

Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají desky se jmény obětí holocaustu odhalené v roce 1948. Je zde také umístěna stálá expozice o historii uherskobrodské židovské komunity.

Židovský hřbitov a obřadní síň jsou přístupné veřejnosti, klíč je k dispozici v Městském informačním centru v Uherském Brodě.

Plán hřbitova a seznam pohřbených na webu Židovské obce Brno.