Informační a turistický portál města

Japonská zahrada

  1. mistoPřemysla Otakara II. 37, 688 01 Uherský Brod
  2. telefon+420 572 632 288
  3. emailmuzeum@mjakub.cz
  4. webwww.mjakub.cz
  5. vstupne Zdarma

Japonská zahrada přátelství připomíná navázání družebních vztahů Uherského Brodu
s japonským městem Tsukiyono v roce 1995.

Zahrada byla vytvořena na podzim roku 1998 pěti japonskými architekty. Pro její instalaci bylo vybráno nádvoří ředitelství muzea J. A. Komenského. Jedná se o suchou zahradu tzv. "Karesansui", která symbolizuje krajinu s horami, stromy a řekou, v níž je voda pouze naznačena oblázky nebo pískem. Pro japonskou zahradu jsou charakteristické kameny, naznačující hory, bambus, jehličnany a výrazné listnaté stromy.