Informační a turistický portál města

Bronzový model města

  1. mistoMasarykovo náměstí

Před budovou radnice se nachází bronzová plastika, která zobrazuje historické jádro města v 17. století (kolem roku 1643). Dílo obsahuje třináct detailů jednotlivých budov, konkrétně zeměpanský hrad, Vítkovskou baštu, Bílou baštu, předsunutou obrannou věž, dominikánský klášter, Panský dům, Hradišťskou bránu, rodný dům J. A. Komenského, radnici, Těšovskou bránu, Českobratrský sbor a věž, kostel M. J. Husa a Nivnickou bránu.