Informační a turistický portál města

Umlčené umění

 
20.3.2018 od 17:00
Muzeum J. A. Komenského
hudba / koncert
100 Kč

JOSEF SOMR – recitace, DUO LYRIKO: MAGDALENA A ŠTĚPÁN GRAFFE – housle, MICHAL HREŇO – violoncello
Podvečer hudebních skladeb autorů postižených tíživými událostmi 2. světové války se prolíná s dějem autobiografického příběhu knihy Liona Feuchtwangera o jeho útěku z nacistického Německa v podání herce Josefa Somra.

Koncert v rámci abonentního cyklu MUSICA 2017–2018.