Informační a turistický portál města

Uherský Brod 1019–2019

 
11.10.2019 - 5.4.2020
Muzeum J. A. Komenského
výstava
30 Kč

Těžiště výstavy tvoří sbírky kláštera dominikánů v Uherském Brodě, Státního okresního archivu v Uherském Hradišti a Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Součástí výstavy jsou klášterní obrazy nejstarší historie města, jejichž původní popisy v latině budou na výstavě poprvé přeloženy (obrazy nebyly vystaveny v muzeu více jak půlstoletí). Zcela poprvé návštěvníci uvidí také vzácné obrazy a sochy z klášterních sbírek, jejichž jedna část byla muzeu darována, druhá je zde dočasně deponována. Kromě zvětšeniny nejstarší fotografie města (1864) budou ke zhlédnutí také dosud nevystavované obrazy s náměty Uherského Brod (19.–20. stol.) z muzejní podsbírky Výtvarné umění.

Do 3. listopadu bude poprvé krátkodobě vystaven originál rukopisu z 18. století „Letochova kronika“, důležitý pramen pro poznání historie města.

Slavnostní vernisáž v pátek 11.10. v 17:00 hod. ve sloupovém sále muzea.

Účinkuje Soubor písní a tanců Olšava.