Informační a turistický portál města

Šifry mezi mužem a ženou

 
19.4.2018 od 17:00
Panský dům – přízemí
beseda / přednáška
Zdarma

Cyklus 3 nepravidelných besed na témata partnerských setkání plných praktických informací.
Na prvním setkání budete mít možnost se dozvědět:
Co je mezi mužem a ženou takového, že na stejnou situaci reagují různě?
Lze si porozumět?
Kdo drží klíč od pokoje muže a ženy?
Jak dešifrovat sdělení muže a jak dešifrovat sdělení ženy.

Provázet Vás bude zkušený lektor, supervizor, terapeut Petr Smékal.