Informační a turistický portál města

Pavel Procházka – příroda v ilustraci

 
10.7. - 9.8.2020
Galerie Panský dům
výstava
20 Kč / 10 Kč studenti, senioři

Pavel Procházka se od roku 1991 převážně věnuje přírodovědné ilustraci. Tvoří jednak pro některá knižní nakladatelství (Albatros, Granit, Aventinum, Scientia, Slovart a Academia) a také pro různé instituce s přírodovědným nebo environmentálním zaměřením (Národní park Šumava, ZOO hlavního města Prahy, Muzea, CHKO Blanský les, ČSOP, střediska ekologické výchovy,… aj.).
Patří do poměrně malé hrstky výtvarníků, kteří se v Česku tímto typem ilustrace zabývají.