Informační a turistický portál města

Město lidem — Dny sociálních služeb

 
12.9.2024 od 9:00 - 14:00, 13.9.2024 od 8:00 - 14:30
Masarykovo nám., NZD Šrumec a Dům kultury
ostatní

čtvrtek 12.9.2024 
Masarykovo nám. (v přípaadě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na Dům kultury)
9:00 – 14:00 Prezentace poskytovatelů sociálních služeb a organizací působících na Uherskobrodsku

  • Program pro děti a mládež 
  • Prodej a výstava výrobků klientů soc. služeb
  • Ukázka canisterapie
  • První pomoc
  • Jak se žije lidem s handicapem a mnoho dalšího 

 

pátek 13.9.2024
NZD Šrumec (Kaunicova 77)
PARALELNI PROGRAM pro školní kolektivy
8:00 – 8:45 #zapojse aneb dobrovolnictvá pro mladé (Mgr. Jana Haluzová, Bc. Eva Krejčíková) 
9:00 – 9:45 Šikana (Mgr. Vlasta Holzerová, Michaela Machalíková)
10:00 – 10:45 #zapojse aneb dobrovolnictví pro mladé (Mgr. Jana Haluzová, Bc. Eva Krejčíková)

Dům kultury (velký sál)
KONFERENCE – Život za zdí 
(moderuje Josef Koller)
8:00 – 8:20 Registrace
8:30 – 8:45 Zahájení konference
8:45 – 9:00  Kuřátko a obilí (divadelní představení dětí ze ZŠ Čtverka)
9:00 – 10:00 Psychoterapeutická práce s pachateli násilné trestné činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody
(Mgr. Petra Kubíčková, Mgr. Alena Imrichová, Mgr. Eva Ježková)
10:00 – 10:15 Přestávka
10:15 – 11:15 Absence hmotného zabezpečení pečujících osob - hlavní příčina stagnace terénních sociálních služeb ( doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.)
11:15 – 12:15 Úskalí psychoterapie (Mgr. Ondřej Vávra)
12:15 – 12:15 Coffee break za hudebního doprovodu skupiny KLÁVA
13:00 – 14:30 Trauma a traumatizace u dětí (Prof. doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph. D., MBA)
14:30 – 14:45 Závěr