Informační a turistický portál města

Janáčkovo kvarteto v Uherském Brodě

 
1.10.2019 od 17:00
Základní umělecká škola – sál
hudba / koncert

Zahajovací koncert 44. koncertní sezóny.
Program: J. Haydn  Smyčcový kvartet D dur "Skřivánčí", P. I. Čajkovskij  Smyčcový kvartet č. 1 D dur.